Wij Gaan Fietsen Maken

Inhoud:

Wij Gaan Fietsen Maken

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwiligers die het leuk vindt om aan fietsen te sleutelen en daarmee mensen met een kleine beurs aan vervoer te helpen. Ook werken wij graag aan een circulaire samenleving.
Iedere donderdag komen wij samen in de kelder van het Cementrum aan de Sint‑Teunislaan in 's‑Hertogenbosch.

Wie we zijn

groepsfoto
groepsfoto

Wij zijn allen vrijwilliger.
En ieder van ons kan sleutelen aan fietsen. En als iemand er niet uitkomt, is er altijd iemand die weet hoe het moet.

Wat we doen

Wij krijgen gebruikte fietsen aangeboden vanuit allerlei hoeken (opruimakties, inzamelingen, donaties, ...). De binnenkomende fietsen worden beoordeeld op de hoeveelheid werk die nodig is om zo'n fiets weer veilig en rijklaar te maken.
Is dit teveel werk, dan wordt de fiets gedemonteerd: nog bruikbare delen worden opgeslagen en gebruikt voor reparatie van andere fietsen, andere delen worden gesorteerd en verkocht als recyclebaar materiaal.
 
De fietsen die de moeite wel waard zijn, worden opgeknapt, gebruik makend van zoveel mogelijk gebruikte reservedelen. Ook op deze manier leveren we een bijdrage aan het hergebruik van grondstoffen.

logo
een opgeknapte fiets is te herkennen aan onze fiets sticker
Wanneer de fiets gereed is, controleert de vrijwilliger zelf zijn eigen werk, en daarna doet een collega dit nog eens over met een controlelijst. Zo gararanderen wij een veilige fiets die aan alle eisen voldoet.
 
De fiets is daarna klaar voor een nieuwe eigenaar.
 
Op deze wijze geven we ongeveer 130 fietsen per jaar een nieuw leven.

Hoe kan ik helpen ?

Je kan helpen door een gebruikte fiets te doneren. Breng de fiets op donderdag langs bij het Cementrum.
 
Op dit moment hebben wij voldoende vrijwilligers.

Kom ik in aanmerking voor een fiets ?

Het is helaas niet mogelijk om zelf een fiets uit te kiezen bij ons. Wij leveren onze opgeknapte fietsen aan organisaties die de fietsen verdelen.
 
Ook is het niet mogelijk een fiets aan te bieden voor reparatie.

het cementrum
het cementrum

Contact

De werkplaats is in de kelder het Cementrum:
Sint‑Teunislaan 1
5231BS 's‑Hertogenbosch
 
wij zijn aanwezig op donderdag tussen 9u en 15u

Historie © copernikkel

Het begon allemaal in 2015 toen veel mensen, vooral Syriërs, op de vlucht sloegen voor het oorlogsgeweld in hun land. Mannen, vrouwen en kinderen kwamen na een barre tocht in Nederland terecht. Een deel daarvan - allemaal mannen - vonden onderdak in de noodopvang bij het Autotron. Een groep Bosschenaren trok zich hun lot aan en wilde iets doen. 'Wij Gaan Fietsen' (inmiddels: 'Wij Gaan Fietsen Maken') was het resultaat om nieuwkomers letterlijk en figuurlijk op weg te helpen. Met een gratis tweedehandse fiets, maar ook met fietsles om de belangrijkste verkeersregels onder de knie te krijgen en veilig op de fiets te zitten.
 
Dat gebeurde allemaal op de FietsWerkplaats in Boschveld (nu: Het Fietshuis) waar zo'n veertig vrijwilligers de vluchtelingen van en naar de noodopvang vervoerden. Zo'n 500 nieuwkomers kregen toen fietsles, een certificaat en gratis fiets. Was de fietsles toen een mannenaangelegenheid, nu zijn daar door gezinshereniging ook veel vrouwen en kinderen bijgekomen. Net als Het Fietshuis eerder al, heeft Wij Gaan Fietsen Maken zich aangesloten bij coöperatie Copernikkel in Boschveld.
 
In die tijd werd op het terrein door Wij Gaan Fietsen (Maken) van de noodopvang ook nog een reparatiewerkplaats opgezet. Vanuit een gekregen container sleutelden ze daar met nieuwkomers aan hun fietsen. Dat hebben ze zo'n driekwart jaar gedaan totdat de opvang bij het Autotron de deuren sloot en de vluchtelingen over het land werden verspreid. Rond diezelfde tijd was net samen met MIVA een grote actie op touw gezet en werden tweehonderd fietsen opgehaald. Die zijn toen in de lege kelder van het Cementrum gestald.
 
Wij Gaan Fietsen (Maken) kreeg toestemming van de gemeente 's‑Hertogenbosch om de ruimte in het Cementrum te gaan gebruiken als reparatieplaats voor die en andere gedoneerde fietsen. Daarmee werd de naam van het initiatief bijna automatisch veranderd in Wij Gaan Fietsen Maken. Het bleek een goede plek waar de vrijwilligers goed uit de voeten konden bij het repareren van gedoneerde fietsen. Tegenwoordig komen de gedoneerde fietsen van particulieren, organisaties en bedrijven.

Een overzicht van artikelen uit het verleden: